Kamus Bahasa Indonesia Online   data berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia
Alamat website ini: www.KamusBahasaIndonesia.org  
Masukkan kata dalam bahasa Indonesia untuk mencari arti / definisi
Kata yang dicari:   cari sejumlah kata sekaligus
sila si.la
[v] si.la.kan v sudilah kiranya (kata perintah yg halus): -- duduk

[v] duduk dng kaki berlipat dan bersilang: mengorak -- , bangkit dr duduknya

[n] (1) aturan yg melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa; (2) kelakuan atau perbuatan yg menurut adab (sopan santun); (3) dasar; adab; akhlak; moral: -- dalam Pancasila saling terkait
sila angkat duduk dng meletakkan betis di atas paha yg sebelah
sila panggung duduk bersila lututnya terangkat
silabel si.la.bel
[n Ling] suku kata
silabis si.la.bis
[a Ling] (1) bersangkutan dng silabe; (2) dapat berdiri sendiri sbg suku kata
silabus si.la.bus
[n] (1) Dik kerangka unsur kursus pendidikan, disajikan dl aturan yg logis, atau dl tingkat kesulitan yg makin meningkat; (2) ikhtisar suatu pelajaran
silaf si.laf
[Lihat khilaf]
silah, silah-silah si.lah, si.lah-si.lah
? silsilah
silah, silahkan si.lah, si.lah.kan
[Lihat sila]
silakanlah si.la.kan.lah
[v] silakan
silalah si.la.lah
[v] silakan
silalatu si.la.la.tu
[Sd n] benda-benda ringan berasal dr benda yg terbakar dan beterbangan bila tertiup angin
silam si.lam
[a] (1) gelap; kelam; redup: hari sudah --; (2) sudah tenggelam (tt matahari): pd -- matahari, pd waktu senja; (3) lenyap; hilang: ia terus saja mengenang kejayaan dan kebesaran nenek moyangnya yg telah --; (4) sudah lampau (tt masa dsb): masa -- , masa lalu; zaman dahulu
silampukau si.lam.pu.kau
[n] burung kepodang
silang si.lang
[n] (1) tanda yg berupa satu garis dipotong garis yg lain, spt X, +; (2) kayu palang; (3) salib

[v] (1) kawin campur (bukan sesuku, segolongan, dsb); (2) membibitkan dng mencampur (tt tumbuh-tumbuhan)

[v] selang
silang dalam [Bio] perkawinan antara individu-individu yg masih memiliki pertalian keluarga yg dekat yg dapat meningkatkan jumlah ras tanaman atau hewan
silang empat jalan simpang empat
silang pendapat [ki] (1) tukar pendapat; (2) bertentangan pendapat
silang selimpat kusut tidak keruan; amat sulit; kacau balau; (2) main cari-carian
silang selisih saling berpapasan; saling memotong; (2) pertikaian; percekcokan
silang sengketa silang selisih
silang siur simpang siur
silang-menyilang si.lang-me.nyi.lang
[v] bersimpang siur (tt lalu lintas); bertumpuk palang-memalang
silangan si.lang.an
[n] hasil menyilangkan
silap [Lihat khilaf]
silap si.lap
[a] (1) salah penglihatan (penglihatan atau perasaannya berlainan dng keadaan sebenarnya); (2) kl silap mata; sulap
silap hati tidak ingat apa-apa lagi (krn sangat marah, kalah berjudi, dsb); terlupa: ketika itu saya sedang -- hati
silap mata salah penglihatan; (2) silau; (3) tidak sadar; (4) kurang hati-hati; (5) sulap
silap mata pecah kepala [pb] kalau kurang waspada dl suatu pekerjaanya akhirnya akan binasa

[pb] kalau kurang penjagaan dl suatu pekerjaan yg berbahaya, binasalah akhirnya
silara si.la.ra
[n] daun yg telah tua (kering); selara
silase si.la.se
[n] batang-batang jagung yg dipotong (disabit) pd waktu tanaman tsb masih berwarna hijau, kemudian disimpan

[n] cara mengawetkan hijauan pakan ternak dl bentuk segar (basah)
silat si.lat
[n] olahraga (permainan) yg didasarkan pd ketangkasan menyerang dan membela diri, baik dng menggunakan senjata maupun tidak
silat kata berdalih atau berhelat; memutar-balikkan perkataan

perihal mengadu kepandaian berkata; perdebatan
silat lidah bersilat kata

persilatan kata
silaturahim si.la.tu.ra.him
[Lihat silaturahmi]
silaturahmi si.la.tu.rah.mi
[n] tali persahabatan (persaudaraan): malam --; tali --
silau si.lau
[a] (1) berkilau-kilau pandangannya, tidak dapat melihat nyata krn terlampau terang cahayanya: -- mata apabila memandang matahari; (2) ki sangat kagum (tertarik, terpesona) sehingga tidak dapat melihat kenyataan (yg sebenarnya): dia -- dng kekayaannya hingga mau saja dikawini

[kl v] me.nyi.lau v meninjau (sesuatu yg jauh letaknya); mengunjungi: dan juru batu pun -- ke laut, tampaklah ular-ular di tiang bendera
mengalih sila meng.a.lih sila
berpindah duduk
orak sila bangkit berdiri dan pergi
sepak sila tendangan dng kaki sebelah dalam
 
Cari Mobil Bekas

Widget Kamus Bahasa Indonesia - sediakan fungsi kamus di blog/website Anda
Sedang ada masalah? Mau cerita?
Atau cari teman? - curhat.com


Kamus Bahasa Indonesia  -  Mobil Bekas
Diskusi bahasa Indonesia? Hobby gambar? Atau cari teman?  -  sekolah.org