Kamus Bahasa Indonesia Online   data berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia
Alamat website ini: www.KamusBahasaIndonesia.org  
Masukkan kata dalam bahasa Indonesia untuk mencari arti / definisi
Kata yang dicari:   cari sejumlah kata sekaligus
sahaja basahan sudah menjadi kebiasaan berbuat sesuatu yg kurang baik
basahan ba.sah.an
[n] (1) penutup badan yg dipakai ketika mandi: kain -; (2) yg dipakai sehari-hari: gelang -
jadi kain basahan [pb] sudah menjadi miskin (hina); hilang kekayaannya (kemuliaannya dsb)
kain basahan lihat basahan
kebasah-basahan ke.ba.sah-ba.sah.an
[a] agak basah: tanahnya subur dan --
sahaja sa.ha.ja
[Lihat saja]

[kl adv] (1) sebenarnya; memang demikian: -- ia tidak tahu adat-istiadat Melayu; (2) sewajarnya; apa adanya: makin -- makin elok parasnya; (3) (dng) sengaja: maka tiada sekali-kali hambamu berniat -- hendak memanah
 
Cari Mobil Bekas

Widget Kamus Bahasa Indonesia - sediakan fungsi kamus di blog/website Anda
Sedang ada masalah? Mau cerita?
Atau cari teman? - curhat.com


Kamus Bahasa Indonesia  -  Mobil Bekas
Diskusi bahasa Indonesia? Hobby gambar? Atau cari teman?  -  sekolah.org