Kamus Bahasa Indonesia Online   data berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia
Alamat website ini: www.KamusBahasaIndonesia.org  
Masukkan kata dalam bahasa Indonesia untuk mencari arti / definisi
Kata yang dicari:   cari sejumlah kata sekaligus
perkara sipil perkara (sengketa) antara seseorang dan orang lain (bukan perkara pelanggaran atau kejahatan); perkara perdata
anak sipil [Dik] anak yg diserahkan oleh orang tuanya kpd negara
catatan sipil ca.tat.an sipil
kantor yg bertugas membuat dan menyimpan surat-surat mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian
habis perkara, nasi sudah menjadi bubur [pb] tidak ada gunanya dibicarakan lagi
hukum sipil [ark] hukum perdata
mengaduk perkara lama meng.a.duk perkara lama
membangkit-bangkitkan perkara lama
mengheningkan perkara meng.he.ning.kan perkara
menjernihkan (menjelaskan) perkara
mencari perkara men.ca.ri perkara
mencari pasal
mendakikan perkara men.da.ki.kan perkara
mengajukan perkara kpd pengadilan yg lebih tinggi
memanjatkan perkara me.man.jat.kan perkara
memintakan banding pd pengadilan yg lebih tinggi
orang sipil orang yg bukan anggota (dinas) militer
pakaian sipil pa.kai.an sipil
pakaian biasa, bukan pakaian seragam militer
pakaian sipil harian (PSH) pa.kai.an sipil harian (PSH)
pakaian khusus bagi pegawai, karyawan, biasanya dipakai pd upacara atau hari-hari tertentu (spt Senin dan Kamis)
pakaian sipil lengkap (PSL) pa.kai.an sipil lengkap (PSL)
pakaian khusus bagi pegawai, karyawan, dipakai pd acara resmi (berjas dan berdasi bagi laki-laki)
pegawai negeri sipil pegawai negeri atau aparatur negara yg bukan militer
perang sipil perang saudara
perkara belakang tidak penting; (2) urusan nanti (lain waktu)
perkara per.ka.ra
[n] (1) masalah; persoalan: ini hanya -- kecil saja; (2) urusan (yg perlu diselesaikan atau dibereskan): ia tersangkut -- polisi; masalah itu adalah -- saya, bukan urusanmu; (3) tindak pidana: kedua saudagar besar itu tersangkut dl -- penyelundupan; (4) tentang; mengenai: sudahlah, -- uang jangan kaurisaukan; (5) cak karena: perkelahian itu hanya -- uang seribu rupiah
pemerintahan sipil pe.me.rin.tah.an sipil
pemerintahan yg dipegang oleh orang-orang sipil (bukan pemerintahan militer)
samping perkara [Huk] kewenangan jaksa agung untuk tidak menuntut pelaku tindak pidana berdasarkan kepentingan umum
sidik pegawai negeri sipil pejabat pegawai negeri sipil tertentu yg diberi kewenangan khusus sesuai dng undang-undang untuk menyidik
sipil si.pil
[a] berkenaan dng penduduk atau rakyat (bukan militer): bupati terpilih adalah orang -- , bukan TNI
tawanan sipil ta.wan.an sipil
penduduk yg ditawan
tunggakan perkara tung.gak.an perkara
perkara yg belum disidangkan
 
Cari Mobil Bekas

Widget Kamus Bahasa Indonesia - sediakan fungsi kamus di blog/website Anda
Sedang ada masalah? Mau cerita?
Atau cari teman? - curhat.com


Kamus Bahasa Indonesia  -  Mobil Bekas
Diskusi bahasa Indonesia? Hobby gambar? Atau cari teman?  -  sekolah.org