Kamus Bahasa Indonesia Online   data berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia
Alamat website ini: www.KamusBahasaIndonesia.org  
Masukkan kata dalam bahasa Indonesia untuk mencari arti / definisi
Kata yang dicari:   cari sejumlah kata sekaligus
mengganggu hati meng.gang.gu hati
merusuhkan hati
asal ada sama di hati, gajah terantai boleh dilepaskan asal ada sama di hati, gajah te.ran.tai boleh dilepaskan
[pb] kalau sudah ada persetujuan, apa pun halangannya dapat diatasi
bagai empedu lekat di hati [pb] sangat karib, tidak terceraikan (tt persahabatan, orang berkasih-kasihan, dsb)
baik hati berbudi baik
balik hati berubah pendirian
berat hati kurang suka (enggan) melakukan; (2) tidak sampai hati (tidak tega) melakukan; (3) cenderung (hati) kpd; (4) keras sangkaan (dugaan)nya (thd sesuatu)
berhati-hati ber.ha.ti-ha.ti
[v] hati-hati
berkecil hati ber.ke.cil ha.ti
[v] (1) agak marah; tersinggung; (2) tawar hatinya; takut; hilang keberaniannya
berlepas hati ber.le.pas hati
puas
berperang hati ber.pe.rang hati
bingung; bimbang
bersesal, sesal hati ber.se.sal, sesal hati
[v] menyesal
bersusah hati ber.su.sah ha.ti
[v] berasa susah hati; berduka cita
berteguh hati ber.te.guh hati
memperkuat hati; dng teguh hati
bertukar hati ber.tu.kar hati
lain di mulut, lain di hati
besar hati sombong; (2) bangga; girang hati; gembira

menggembirakan hati; (2) memberanikan hati; (3) membanggakan
beraja di hati, bersultan di mata, ( beraja di mata, bersultan di hati) be.ra.ja di hati, bersultan di mata, ( be.ra.ja di mata, bersultan di hati)
[pb] menurutkan kemauan sendiri
berusak hati be.ru.sak hati
menderita rasa sedih; bersedih hati; (2) buruk tabiatnya (akhlaknya, perangainya)
bisik hati suara hati
buah hati jantung hati; (2) kekasih yg tercinta
buah hati cahaya mata [pb] dikatakan tt anak yg sangat disayang
buku dl hati sesuatu yg selalu terasa dl hati
bulat hati lurus hati; jujur; (2) segenap hati; sungguh-sungguh

memutuskan untuk berbuat sesuatu dng sungguh-sungguh
bunga hati kekasih
busuk hati iri hati; dengki; khianat; jahat
buta hati tidak berperasaan belas kasihan; bengis; -- hukum tidak mengerti sama sekali tt hukum dng seluk beluknya: ahli hukum harus membantu rakyat kecil yg miskin dan -- hukum
cacing hati cacing yg ada di dl hati dan saluran empedu ternak
cape hati bersusah hati; merasa kesal
cemas hati merasa sangat gelisah (takut, khawatir)
condong hati suka atau tertarik kpd
dalam laut boleh diajuk , dalam hati siapa tahu dalam laut boleh di.a.juk , dalam hati siapa tahu
[pb] apa yg tersembunyi di dl hati seseorang tidak dapat kita ketahui
datang hati sampai hati; tega
dengki hati merasa dengki
detak hati kata hati atau perasaan (hati) bahwa sesuatu akan terjadi
dingin hati tidak bergairah dan tidak bersemangat; tidak menaruh perhatian; tidak gembira
diuji sama merah, dl hati (ditail) sama berat di.u.ji sama merah, dl hati (ditail) sama berat
[pb] sudah cocok benar (tt suami istri)
efek kemurahan hati [Psi] kesalahan dl penilaian yg terjadi secara sistematis, disebabkan adanya kecenderungan memberikan nilai rendah kpd orang yg tidak disukai atau tidak dikenal
ekstrak hati pekatan sari antianemia dr hati mamalia yg dapat merangsang pembentukan eritrosit dl sumsum tulang
gendang hati perasaan yg timbul di dl hati
girang hati riang gembira; suka cita; suka hati; sangat girang (gembira, senang)
gobar hati sedih
hangat hati girang hati; suka hati
hangus hati panas hati; (2) sangat rindu
hati (sbg) baling-baling [pb] tidak tetap pendirian
hati bagai baling-baling (- di atas bukit) hati bagai ba.ling-ba.ling (- di atas bukit)
[pb] tidak tetap hatinya (pendiriannya)
hati bak serangkak dibungkus [pb] orang yg sangat berharap akan mendapat sesuatu yg diingininya
hati gajah sama dilapah, hati kuman (tungau) sama dicecah (dicecap) [pb] perolehan (laba) yg banyak dibagi sama banyak, perolehan (laba) yg sedikit dibagi juga sama sedikit
hati gajah sama dilapah , hati tuma (tungau) sama dicecah hati gajah sama di.la.pah , hati tuma (tungau) sama dicecah
[pb] laba atau rugi sama-sama dirasakan (dibagi secara adil)
hati gatal mata digaruk [pb] sangat ingin, tetapi tidak kuasa menyampaikan keinginannya itu; menyalahkan orang yg tidak bersalah
hati kecil perasaan hati sebenarnya
hati kedondong bagian dalam buah kedondong yg keras dan bercabang-cabang; (2) ki tidak punya rasa belas kasihan thd sesama manusia; jahat
hati nurani hati yg telah mendapat cahaya Tuhan; (2) perasaan hati yg murni dan yg sedalam-dalamnya
 
Cari Mobil Bekas

Widget Kamus Bahasa Indonesia - sediakan fungsi kamus di blog/website Anda
Sedang ada masalah? Mau cerita?
Atau cari teman? - curhat.com


Kamus Bahasa Indonesia  -  Mobil Bekas
Diskusi bahasa Indonesia? Hobby gambar? Atau cari teman?  -  sekolah.org