Kamus Bahasa Indonesia Online   data berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia
Alamat website ini: www.KamusBahasaIndonesia.org  
Masukkan kata dalam bahasa Indonesia untuk mencari arti / definisi
Kata yang dicari:   cari sejumlah kata sekaligus
kala hajat kada hajat; buang air
barang kala barang bila
berkala-kala ber.ka.la-ka.la
[v] (1) dr masa ke masa; (2) terkadang-kadang
bintang kala gugusan bintang; akra
buang hajat buang air besar; -hamil menggugurkan kandungan
dahulu kala masa (zaman) yg sudah lampau; zaman dahulu
hajat besar buang air besar
hajat kecil buang air kecil
hajat masyarakat keperluan utama orang banyak, baik lahiriah maupun rohaniah: -- seni hajat kecil
hajat ha.jat
[n] (1) maksud; keinginan; kehendak: apa -- mu datang ke sini?; (2) kebutuhan atau keperluan: aku merasa diberi -- hidup yg melimpah dan nikmat; (3) selamatan: semua kenalan akan kami undang dl -- itu; (4) kotoran; tinja: siapa yg membuang -- di kebun?
kala edaran [Fis] waktu yg diperlukan untuk melakukan suatu edaran
kadang kala ka.dang kala
adakalanya; sekali-sekali
kala ka.la
[n] (1) waktu; ketika; masa; (2) Ling perbedaan bentuk verba untuk menyatakan perbedaan waktu

[n] (1) binatang jenis laba-laba, tetapi bersengat (banyak macamnya spt -- bangkang, -- pisang); (2) Scorpio

lihat bintang

[ark n] jerat: untuk menangkap harimau pengganggu ketenteraman desa itu digunakan --

[kl n] sutra

[ark v] kada
kala-kala ka.la-ka.la
[n Lay] kantong yg dibuat dr terpal dan diikatkan di bagian belakang sekoci untuk menahan laju sekoci dl arus; jangkar apung
purwa kala masa permulaan sekali; dahulu kala
salat Hajat salat sunah, sedikitnya dua rakaat, yg dilakukan pd siang atau malam hari untuk memohon suatu hajat yg khusus kpd Allah agar Allah mengabulkannya
senja kala waktu senja
 
Cari Mobil Bekas

Widget Kamus Bahasa Indonesia - sediakan fungsi kamus di blog/website Anda
Sedang ada masalah? Mau cerita?
Atau cari teman? - curhat.com


Kamus Bahasa Indonesia  -  Mobil Bekas
Diskusi bahasa Indonesia? Hobby gambar? Atau cari teman?  -  sekolah.org