Kamus Bahasa Indonesia Online   data berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia
Alamat website ini: www.KamusBahasaIndonesia.org  
Masukkan kata dalam bahasa Indonesia untuk mencari arti / definisi
Kata yang dicari:   cari sejumlah kata sekaligus
Ilahi Ila.hi
[n] Tuhanku: aku memohon ampun kpd --; (2) v mempunyai sifat-sifat Tuhan
ilahiah ila.hi.ah
[Ar n] ketuhanan: contoh peristiwa -- ialah pertumbuhan bayi dl kandungan ibu, buah-buahan ada yg masam dan ada yg manis, dsb
ilahiat ila.hi.at
[n] ilahiah
kodrat ilahi kekuasaan Allah (Tuhan)
rasul ilahi rasul Allah
takdir Ilahi takdir Allah
 
Cari Mobil Bekas

Widget Kamus Bahasa Indonesia - sediakan fungsi kamus di blog/website Anda
Sedang ada masalah? Mau cerita?
Atau cari teman? - curhat.com


Kamus Bahasa Indonesia  -  Mobil Bekas
Diskusi bahasa Indonesia? Hobby gambar? Atau cari teman?  -  sekolah.org