Kamus Bahasa Indonesia Online   data berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia
Alamat website ini: www.KamusBahasaIndonesia.org  
Masukkan kata dalam bahasa Indonesia untuk mencari arti / definisi
Kata yang dicari:   cari sejumlah kata sekaligus
haram ha.ram
[a] (1) terlarang (oleh agama Islam); tidak halal: -- hukumnya apabila makan bangkai; (2) suci; terpelihara; terlindung: tanah -- di Mekah itu adalah semulia-mulia tempat di atas bumi; (3) sama sekali tidak; sungguh-sungguh tidak: selangkah -- aku surut; (4) terlarang oleh undang-undang; tidak sah
haram jadah anak yg lahir di luar perkawinan yg sah; anak yg tidak sah; anak zadah
haram zadah haram jadah
anak haram anak yg lahir dr hasil hubungan di luar ikatan pernikahan; anak jadah
daerah haram daerah suci sekitar Mekah dan Medinah yg mempunyai batasan tertentu, di dalamnya orang dilarang menumpahkan darah dsb
laksana manau , seribu kali embat haram tak patah [pb] menunjukkan sesuatu yg teguh dan kuat: maksud bagai maksud -- , pb menghendaki sesuatu yg tidak mungkin tercapai
 
Cari Mobil Bekas

Widget Kamus Bahasa Indonesia - sediakan fungsi kamus di blog/website Anda
Sedang ada masalah? Mau cerita?
Atau cari teman? - curhat.com


Kamus Bahasa Indonesia  -  Mobil Bekas
Diskusi bahasa Indonesia? Hobby gambar? Atau cari teman?  -  sekolah.org