Kamus Bahasa Indonesia Online   data berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia
Alamat website ini: www.KamusBahasaIndonesia.org  
Masukkan kata dalam bahasa Indonesia untuk mencari arti / definisi
Kata yang dicari:   cari sejumlah kata sekaligus
hamba ham.ba
[n] (1) abdi; budak belian: memerdekakan -- adalah perbuatan yg terpuji; (2) kl saya (untuk merendahkan diri): -- tidak berani mengatakannya, Tuanku; (3) ya, Tuan (sangat takzim): " Betulkah ini anakmu?" " -- !"
hamba (orang) tebusan budak belian
hamba Allah manusia: sbg -- Allah yg sadar, kita harus selalu bertakwa
hamba hukum petugas hukum; pelaksana hukum; polisi
hamba nafsu orang yg suka menurutkan hawa nafsunya
hamba sahaya berbagai-bagai hamba; segala hamba; segala budak
Hambali Ham.ba.li
[n] mazhab ilmu fikih yg dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hambal, dng sumber hukum, yaitu Alquran, hadis marfuk, hadis mursal dan daif, fatwa sahabat, serta kias (qiyas)
hambar ham.bar
[a] (1) tidak ada rasanya; tawar: sup ini rasanya --; (2) ki kurang bergairah (bersemangat): kedatangan saudaranya diterima dng --
hambat ham.bat
[v] , meng.ham.bat v membuat sesuatu (perjalanan, pekerjaan, dsb) menjadi lambat atau tidak lancar; menahan: jembatan yg rusak itu ~ perjalanan kereta api; kekurangan gizi dapat ~ pertumbuhan anak

[v] , meng.ham.bat v (1) mengejar (hendak menangkap, menyerang, dsb): harimau itu ~ patik; (2) menawan (menarik): ia pandai ~ hati orang
hambatan ham.bat.an
[n] (1) halangan; rintangan; (2) kayu penghalang (pengempang jalan dsb)
tuan hamba tuan (pengganti persona, lebih takzim dp tuan)
 
Cari Mobil Bekas

Widget Kamus Bahasa Indonesia - sediakan fungsi kamus di blog/website Anda
Sedang ada masalah? Mau cerita?
Atau cari teman? - curhat.com


Kamus Bahasa Indonesia  -  Mobil Bekas
Diskusi bahasa Indonesia? Hobby gambar? Atau cari teman?  -  sekolah.org