Kamus Bahasa Indonesia Online   data berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia
Alamat website ini: www.KamusBahasaIndonesia.org  
Masukkan kata dalam bahasa Indonesia untuk mencari arti / definisi
Kata yang dicari:   cari sejumlah kata sekaligus
bulat hati lurus hati; jujur; (2) segenap hati; sungguh-sungguh

memutuskan untuk berbuat sesuatu dng sungguh-sungguh
asal ada sama di hati, gajah terantai boleh dilepaskan asal ada sama di hati, gajah te.ran.tai boleh dilepaskan
[pb] kalau sudah ada persetujuan, apa pun halangannya dapat diatasi
bagai empedu lekat di hati [pb] sangat karib, tidak terceraikan (tt persahabatan, orang berkasih-kasihan, dsb)
baik hati berbudi baik
balik hati berubah pendirian
berat hati kurang suka (enggan) melakukan; (2) tidak sampai hati (tidak tega) melakukan; (3) cenderung (hati) kpd; (4) keras sangkaan (dugaan)nya (thd sesuatu)
berbilang bulat ber.bi.lang bulat
bilangan yg bukan pecahan (spt 1, 2, 3)
berhati-hati ber.ha.ti-ha.ti
[v] hati-hati
berkecil hati ber.ke.cil ha.ti
[v] (1) agak marah; tersinggung; (2) tawar hatinya; takut; hilang keberaniannya
berlepas hati ber.le.pas hati
puas
berperang hati ber.pe.rang hati
bingung; bimbang
bersesal, sesal hati ber.se.sal, sesal hati
[v] menyesal
bersusah hati ber.su.sah ha.ti
[v] berasa susah hati; berduka cita
berteguh hati ber.te.guh hati
memperkuat hati; dng teguh hati
bertukar hati ber.tu.kar hati
lain di mulut, lain di hati
besar hati sombong; (2) bangga; girang hati; gembira

menggembirakan hati; (2) memberanikan hati; (3) membanggakan
besi bulat besi yg belum dibentuk
beraja di hati, bersultan di mata, ( beraja di mata, bersultan di hati) be.ra.ja di hati, bersultan di mata, ( be.ra.ja di mata, bersultan di hati)
[pb] menurutkan kemauan sendiri
berusak hati be.ru.sak hati
menderita rasa sedih; bersedih hati; (2) buruk tabiatnya (akhlaknya, perangainya)
bisik hati suara hati
buah hati jantung hati; (2) kekasih yg tercinta
buah hati cahaya mata [pb] dikatakan tt anak yg sangat disayang
buku dl hati sesuatu yg selalu terasa dl hati
bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mupakat [pb] kata sepakat dapat diperoleh melalui perundingan
bulat boleh digulingkan, pipih boleh dilayangkan [pb] sudah sepakat benar; sudah putus mufakat
bulat bujur bulat panjang
bulat buluh panjang dan bulat; berbentuk silinder
bulat bumi bola bumi
bulat cekung lekuk melengkung
bulat cembung cembung melengkung
bulat kata sepakat; seia; sehati
bulat mata bola mata
bulat mufakat bulat kata

menyatukan pendapat
bulat panjang bentuk bulat memanjang spt bentuk telur; lonjong; oval
bulat pikiran bulat hati; sehati

memusatkan pikiran
bulat pipih bundar dan pipih spt uang logam
bulat suara prosedur pemberian suara dl badan internasional yg menyatakan bahwa tidak ada negara yg dapat diikat dng suatu keputusan tanpa negara itu memberikan persetujuannya
bulat tekad tetaphati

membulatkan hati

kesatuan tekad
bulat telur bulat panjang
bulat tinju mengepalkan tangan
bulat torak bulat buluh
bunga hati kekasih
busuk hati iri hati; dengki; khianat; jahat
buta hati tidak berperasaan belas kasihan; bengis; -- hukum tidak mengerti sama sekali tt hukum dng seluk beluknya: ahli hukum harus membantu rakyat kecil yg miskin dan -- hukum
bulat bu.lat
[a] (1) berbentuk sbg bola: bumi ini -- bentuknya; (2) berbentuk lingkaran; bundar (tanpa bersudut): meja -- yg besar itu cocok untuk meja makan; (3) tidak terpecah; utuh: bilangan --; (4) tanpa kecuali: usul itu diterima rapat dng suara --; (5) seia sekata; sepenuhnya: rapat secara -- menolak usul itu
cacing hati cacing yg ada di dl hati dan saluran empedu ternak
cape hati bersusah hati; merasa kesal
cemas hati merasa sangat gelisah (takut, khawatir)
condong hati suka atau tertarik kpd
dalam laut boleh diajuk , dalam hati siapa tahu dalam laut boleh di.a.juk , dalam hati siapa tahu
[pb] apa yg tersembunyi di dl hati seseorang tidak dapat kita ketahui
 
Cari Mobil Bekas

Widget Kamus Bahasa Indonesia - sediakan fungsi kamus di blog/website Anda
Sedang ada masalah? Mau cerita?
Atau cari teman? - curhat.com


Kamus Bahasa Indonesia  -  Mobil Bekas
Diskusi bahasa Indonesia? Hobby gambar? Atau cari teman?  -  sekolah.org