Kamus Bahasa Indonesia Online   data berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia
Alamat website ini: www.KamusBahasaIndonesia.org  
Masukkan kata dalam bahasa Indonesia untuk mencari arti / definisi
Kata yang dicari:   cari sejumlah kata sekaligus
bait ba.it
[n] satu kesatuan dl puisi yg terdiri atas beberapa baris, spt pantun yg terdiri atas empat baris

[Ar n] rumah
Baitulharam Bai.tul.ha.ram
[n Isl] bangunan yg ditetapkan oleh Allah menjadi kiblat umat Islam ketika salat; kiblat umat Islam; Kakbah
Baitullah Bai.tul.lah
[n Isl] Baitulharam
Baitulmakdis Bai.tul.mak.dis
[n] Baitulmukadas
Baitulmakmur Bai.tul.mak.mur
[Isl n] tempat yg dilalui Nabi Muhammad saw. pd malam Isra dan Mikraj, yaitu tempat berkumpulnya malaikat
baitulmal bai.tul.mal
[n Isl] tempat penyimpanan harta benda; rumah perbendaharaan
Baitulmukadas Bai.tul.mu.ka.das
[n Isl] nama masjid yg terkenal yg menjadi tempat persinggahan Nabi Muhammad saw. pd malam Isra dan Mikraj, terletak di Yerusalem (Palestina); rumah suci; Masjidilaksa
Baitulmukadis Bai.tul.mu.ka.dis
[Lihat Baitulmukadas]
ahli bait sanak keluarga serumah; kerabat terdekat
berbait-bait ber.ba.it-ba.it
[v] terdiri atas lebih dr dua bait: soneta itu -- yg jumlahnya ada empat belas baris
 
Cari Mobil Bekas

Widget Kamus Bahasa Indonesia - sediakan fungsi kamus di blog/website Anda
Sedang ada masalah? Mau cerita?
Atau cari teman? - curhat.com


Kamus Bahasa Indonesia  -  Mobil Bekas
Diskusi bahasa Indonesia? Hobby gambar? Atau cari teman?  -  sekolah.org